Fredrikstad begravelsesbyrå Klemet Johansen as

Fortsatt familiedrevet byrå

Vi er i dag 6 1/2 årsverk i byrået. Vi dekker hovedsakelig Fredrikstad, Rolvsøy, Borge, Torsnes, Østre Fr.stad, Kråkerøy, Spjærøy, Hvaler, Gressvik, Onsøy og Råde.

Fredrikstad begravelsesbyrå og kistefabrikk ble etablert i 1885 av Klemet Johansen i sitt snekkerverksted i Farmannsgata, og er således et av landets eldste begravelsesbyråer.  Klemets hustru Josefine var blant de første kvinner som kom inn i politikken.

I 1975 overtok Berit og Kolbjørn Garde etter Astrid og Arne ”Klemet” Nilsen, som var tredje generasjon etter Klemet Johansen.

I 1986 ble Fredrikstad begravelsesbyrå, Klemet Johansen, aksjeselskap.

Frem til 1992 holdt vi til i Farmannsgaten, da flyttet byrået til større og bedre lokaler i Veumveien 51, da lokalene i byen ikke lenger var egnet og ikke oppfylte kravene til Virke gravferd om avskjerming av pårørende. Nå er hele driften samlet under et tak. Vi tilbyr diskret beliggenhet med god parkering og egnede lokaler i Veumveien, men kommer gjerne hjem til deg på besøk. Farmannsgaten ble senere overtatt av en begravelsesbyråkjede som i dag reklamerer med beliggenheten.

Farmannsgate

I 2007 overtok Cathrine Garde Jakobsen (datter av Berit og Kolbjørn Garde) og hennes mann    Ulf Jakobsen aksjemajoriteten og ledelsen av byrået. Ulf Jakobsen har jobbet i byrået siden 1991 og har opparbeidet seg stor kunnskap om byrådrift gjennom mange års erfaring og verv i byråforeningen, styrer, Etisk utvalg og har foredrag for helsevesenet..

Vi har i over 30 år hatt og har fortsatt et svært godt og nært samarbeid med Borge Begravelsesbyrå, Ellen Margareth Bye.

Fredrikstad begravelsesbyrå Klemet Johansen as er et byrå med lang erfaring, som også i fremtiden ønsker å ivareta sine gamle tradisjoner med Heder.

Et nært samarbeid med de pårørende og høy kvalitet på det arbeid vi utfører, vil alltid stå i fokus. Individuell oppfølging av familiene vil alltid være en selvfølge.

 

Alltid her for deg

Når man opplever det å miste noen, vil det naturlig nok være mange spørsmål som oppstår.

For å hjelpe til i tiden man går inn i, og i forkant av møtet med oss i byrået har vi laget en liten informajsonsvideo - som sier litt om hva man kanskje bør gjøre seg opp noen tanker rundt.

Vi håper at denne filmen kanskje kan være til hjelp, for de som opplever å havne i en vanskelig og krevende situasjon, hvor praktiske avgjørelser skal tas parallelt med sorg og savn.

Det er vondt å miste en som sto oss nær - Å møte døden på nært hold.
Tiden etterpå er preget av mange og sterke følelser og reaksjoner.
I løpet av de første dagene må også mye av innholdet i gravferden bestemmes.

Naturlig nok vil det være mange spørsmål som melder seg for deg som akkurat har mistet noen:

  • Når vil seremonien finne sted?
  • Skal det være begravelse eller bisettelse/kremasjon?
  • Hvilke oppgaver må man ordne med selv?
  • Hvordan kommer vi i kontakt med prest eller seremonileder?
  • Hva med arv og skifte?

Det er mye å ta stilling til, og mange vil nok føle at det er mye å sette seg inn i. Stilt ovenfor døden reagerer vi dessuten på forskjellig vis. Noen ganger er omstendighetene rundt et dødsfall slik at tiden etterpå kan bli svært vanskelig for de som står igjen. Andre ganger er følelsen av lettelse kanskje like sterk som følelsen av sorg.

Uansett kan det være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til, som vet hva som er vanlig, hva som er mulig, og som kjenner tradisjonen i ditt distrikt og nærområde.

Vi har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende.

Velkommen til våre nettsider

Kontakt Oss
x