Fredrikstad Begravelsesbyrå / Lokal informasjon / Informasjonsfilm - Møte med begravelsesbyrået

Informasjonsfilm - Møte med begravelsesbyrået

Alle møter vi døden - en eller annen gang. I den første samtalen med begravelsesbyrået er det mange ting som skal planlegges og avklares. Naturlig nok vil det nå være mange spørsmål som melder seg. Hensikten med denne filmen er å forberede deg på hva du må ta stilling til når du kommer til begravelsesbyrået.

Kontakt Oss
x