Prisinformasjon

Prisopplysninger for gravferdstjenester

Ifølge forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester skal begravelsesbyrået tilby prisopplysninger for gravferdstjenester.

Betalingsbetingelser:
Faktura utsendes ca. 14 dager etter gravferdsseremonien, og forfall for betaling er 14 dager etter fakturadato.

Kontakt Oss
x