Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Fredrikstad Begravelsesbyrå

Berit Hansen

Født 15.01.1932
Død 29.08.2019

Kai Willy Olsen

Født 19.05.1940
Død 29.08.2019

Øyvind Gunnar Martinsen

Født 17.11.1948
Død 19.08.2019

Ragnar Edvin Tøgersen

Født 25.05.1930
Død 24.08.2019

Frøydis Grøndal

Født 05.05.1944
Død 20.08.2019

Knud Børge Jensen

Født 17.06.1929
Død 17.08.2019

Gerd Helene Håkensen

Født 28.06.1931
Død 18.08.2019

Astrid Marie Reinertsen

Født 06.11.1935
Død 18.08.2019

Else Gjemdal

Født 28.11.1933
Død 17.08.2019

Rune Harry Olsen

Født 26.05.1952
Død 18.08.2019

Grete Sofie Jørgensen Anmarkrud

Født 18.04.1965
Død 15.08.2019

Odd Bjørn Josefsen

Født 02.08.1931
Død 10.08.2019
Kontakt Oss
x