Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Fredrikstad Begravelsesbyrå

Inger Johanne Andersen

Født 01.01.1933
Død 31.03.2014

Reidun Peggy Karlsen

Født 01.12.1928
Død 06.04.2014

Gudrun Karoline Larsen

Født 23.11.1922
Død 26.03.2014

Marion Evelyn Eriksen

Født 06.09.1932
Død 05.04.2014

Liv R. Syversen

Født 14.04.1951
Død 23.03.2014

May Elisabeth Larsen

Født 09.08.1942
Død 25.03.2014

Gunda Karola Larsen

Født 13.07.1920
Død 03.04.2014

Hans Lund

Født 07.08.1921
Død 21.03.2014

Gunnar Bergh

Født 28.09.1921
Død 02.04.2014

Tor Ingolf Svendsen

Født 27.05.1927
Død 02.04.2014

Svein Hasselgård

Født 30.03.1939
Død 18.03.2014

Bodil Aaser

Født 11.06.1932
Død 03.04.2014
Kontakt Oss
x