Dødsannonser

På våre nettsider vil du til enhver tid finne dødsannonser fra vårt distrikt.

Det er også mulighet for direkte å bestille blomster til ønsket båre, ved å følge link og bestillingsskjema.

Fredrikstad Begravelsesbyrå

Leif Strømnes

Født 19.04.1932
Død 15.12.2019

Sverre Halvard Kristiansen

Født 21.01.1927
Død 13.12.2019

Jette Johansen

Født 20.02.1934
Død 12.12.2019

Britt Anita Martinsen

Født 30.06.1956
Død 08.12.2019

Mette Forberg

Født 13.08.1949
Død 06.12.2019

Arne Marentius Veum

Født 21.07.1932
Død 10.12.2019

Olav Skundberg

Født 18.05.1927
Død 05.12.2019

Emmy Alice Skauen Johansen

Født 12.12.1928
Død 08.12.2019

Åge Roar Johannessen

Født 10.06.1939
Død 07.12.2019

Sverre Josef Stafsengen

Født 18.10.1935
Død 04.12.2019

Bente Walen Nilsen

Født 10.07.1957
Død 30.11.2019

Vivian Johanne Sørensen

Født 10.05.1938
Død 02.12.2019
Kontakt Oss
x