Virke gravferd

Virke gravferd

Vårt byrå er tilknyttet Virke Gravferd, som er en del av Hovedorganisasjonen Virke.

For å oppnå medlemskap i organisasjonen må et byrå forplikte seg til å følge strenge, fastlagte krav.

Disse kravene omfatter så vel faglige som menneskelige kvalifikasjoner.

Byrået skal for eksempel:

- Ha skolert ledelse som har gjennomgått obligatorisk opplæring.

- Være tilgjengelig 24 timer i døgnet hver eneste dag i året, også under høytider.

- Ha høy kvalitet på tjenester og materiell

- Vise full åpenhet om priser og gi informasjon om alternative løsninger

- Ha orden i økonomiske forhold.

Et byrå som er tilknyttet organisasjonen er forpliktet til å følge Standard for god gravferdsskikk og etiske regler,

som blant annet forutsetter hensynsfullhet og verdighet i yrkesutførelsen.

Les mer om Virke Gravferd HER

Kontakt Oss
x